Frequently Asked Questions (FAQ)

Q1. How many papers are allowed for one registration fee?
Three oral and three poster are allowed for one registration fee. If you have more than one paper, you need to pay 50 Euros for each additional paper.

Q2. Which languages can be used in the conference?
The conference languages are English and Turkish. The presentations will be scheduled based on their topic and language.

Q3.If my paper is written in Turkish, do I have to submit its English version?
All papers have to include an English abstract, an English title and English keywords. If the paper is written in Turkish, it also needs to have an English abstract, an English title and English keywords.

Q4. What is the duration of each oral presentation?
About 10-15 minutes will be given for each oral presentation.

Q5. Can I pay the conference fee before the acceptance of my abstract? Can I get a refund if my paper is rejected?
Yes, you can pay the congress fee before your submission. If your abstract is rejected, you can submit another abstract or participate in the congress as a listener. 


S1. Bir kayıt ücretiyle kaç bildiri sunabiliriz?
Bir kayıt ücreti ile üç oral sunum ve üç poster sunum olmak üzere toplam 6 sunuma izin verilmektedir. Eğer birden fazla sunumunuz var ise her bildiri için 50 Euro ödemeniz gerekmektedir.
S2. Kongrede hangi dillerde sunum yapabilirim?
Kongre dilleri İngilizce ve Türkçe olup sunumlar konu ve dillere göre programlanacaktır.
S3. Bildirim Türkçe yazıldığı halde, İngilizce sunmak zorunda mıyım?
Tüm bildiriler İngilizce özet, İngilizce başlık ve İngilizce anahtar kelime listesi içermek zorundadır. Eğer özet bildiriniz Türkçe ise İngilizce özet kısmı, başlığı ve anahtar kelime listesini içermek zorundadır.
S4. Sözlü sunum süresi ne kadar?
Tüm Sözlü sunumların süresi 10-15 dakika aralığında olacaktır.
S5. Bildirimi sunmadan önce konferans ücretini ödeyebilir miyim? Eğer bildirim reddedilirse konferans ücretini geri alabilir miyim?
Bildirinizi sisteme yüklemeden önce kongre ücretini ödeyebilirsiniz. Bildirinizin reddedilmesi durumunda başka bir bildiri gönderebilir veya kongreye dinleyici olarak katılım sağlayabilirsiniz.